Tiiveysmittaus

Tiiviysmittauksella voidaan selvittää rakentamisen laatua; pääseekö sisäilmaan epäpuhtauksia, onko vedontunnetta vai kulkeutuuko kosteutta rakenteiden liitoksista tai talotekniikan läpivienneistä rakenteisiin.

Hyvä ilmanpitävyys parantaa sisäilman laatua, asumisviihtyvyyttä, vähentää energian kulutusta ja pitää rakenteet terveinä.

Kun talo on alipaineistettu, niin vuotokohdat voidaan paikantaa lämpökameralla, merkkisavulla ja aistinvaraisesti.

Jos rakennuksen energiatodistukseen halutaan parempi ilmanvuotoluku q50 kuin 4, tulee se osoittaa tiiveysmittauksella. Uudisrakennuksen yhteydessä tiiviysmittaus olisi hyvä suorittaa ensimmäisen kerran, kun ilman-/höyrynsulku on tehty ja kaikki läpiviennit ovat valmiina, tämä on osa laadunvalvontaa. Tällöin mahdolliset virheet on mahdollista korjata pienin kustannuksin. Lopulliset tiiveysmittaustulokset tulee olla mitattu  valmiista rakennuksesta.

Tiiveysmittaus suoritetaan standardin SFS-EN 13829 mukaan ja siitä laaditaan kattava mittausraportti tai -pöytäkirja. Meillä on käytössä Retrotec EU5101 mittauslaitteisto.

Tiiveysmittauksen suorittaa VTT-sertifioitu mittaaja.