Energiatodistus

1.6.2013 voimaan tullut laki vaatii energiatodistuksen rakennusluvan yhteydessä sekä asunnon/kiinteistön myynnin ja vuokrauksen yhteydessä, 1.7.2017 alkaen myös ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot tarvitsevat energiatodistuksen.

Energiatodistus lasketaan rakennuksesta saatavien tietojen ja standardikäyttön mukainen  energiankulutus, jossa huomioidaan energiamuotokertoimet. Energiatodistusten laadinta olemassa oleville  rakennuksille vaatii aina kohteeseen tutustumisen.

Energiatodistukseen merkitään myöskin toteutunut kulutus, jos se on saatavilla. Energiatodistukseen kirjataan myös toimenpide-ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi ja lasketaan niiden vaikutus E-lukuun, eli energiatodistuksen laadinnan yhteydessä saadaan tietoa, kuinka energiankulutusta saadaan vähennettyä.   Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta ja sen voi laatia vain pätevöitynyt ja vaaditun teknillisen koulutuksen omaava henkilö.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ylläpitää rekisteriä pätevöityneistä energiatodistusten laatijoista sekä energiatodistusjärjestelmää, jonne kaikki laaditut energiatodistukset lähetetään.

Energiatodistuksen laadinnan  yhteydessä voidaan asiakkaan niin halutessa tehdä myös tiiveysmittaus tai lämpökuvaus sekä tarkistaa kiinteistön painesuhteet, jolloin energiatodistuksen tiedot ilmatiiveyden osalta ovat oikeat.